INDUSTRIAL CYBERSECURITY

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
V PRIEMYSLE

About

Ing. David Dvořák

CISA, CISM, CRISC, CDPSE, ITIL Expert, CFS, CRS

Certifikovaný audítor kybernetickej bezpečnosti a senior konzultant so zameraním na riadenie informačných a kybernetických rizík pre oblasti IT a OT s 20-ročnou praxou. V súčasnosti pôsobí ako manažér oddelenia poradenstva v spoločnosti Soitron s.r.o. v Bratislave, kde je jeho hlavnou činnosťou posudzovanie zhody a implementácia požiadaviek legislatívy a štandardov v oblasti ochrany súkromia, kybernetickej a informatickej bezpečnosti v Česku a na Slovensku...

Vyštudoval FEI STU v Bratislave v odbore Rádioelektronika. Pôsobil v Poštovej banke a. s. na pozícii Hlavného bezpečnostného manažéra. Zároveň tu založil a ako Predseda aj viedol Výbor pre riadenie bezpečnosti pri Predstavenstve banky. v poradenskej spoločnosti KPMG na Slovensku pôsobil na oddelení interného auditu a compliance ako Senior konzultant a zároveň ako zástupca Národného IT bezpečnostného manažéra. v spoločnosti Mazars Slovensko s. r. o. rozvinul kompetenciu a viedol oddelenie IT poradenstva.

Je držiteľom ITSM certifikácie ITIL v3 Expert, niekoľkých certifikácií podľa rámca ISA/IEC 62443 a niektorých ďalších. Je členom združení ISACA Slovensko, itSMF Slovensko a Asociácie kybernetickej bezpecnosti. Tento rok bude mat 45 rokov, je ženatý a má dve deti.

Certifikáty

Poskytujeme tieto služby

Audit kybernetickej bezpečnosti podľa Zákona č. 69/2018 Z.z. o kybernetickej bezpečnosti a príslušných vyhlášok

Implementácia požiadaviek medzinárodných štandardov v oblasti kybernetickej bezpečnosti podľa radu IEC/ISA 62443 pre priemyselné prostredia

Implementácia bezpečnostných opatrení v oblasti kybernetickej bezpečnosti v prostrediach informačných a komunikačných technológií (ICT) alebo v priemyselných prostrediach (OT)

Implementácia alebo audit požiadaviek vyplývajúcich z Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR) z 27.4.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Implementácia systému riadenia informačnej bezpečnosti ISMS podľa radu medzinárodných noriem ISO/IEC 27000

Implementácia riadenia IT služieb podľa medzinárodných rámcov dobrej praxe ITIL

Školenia a prednášky v oblasti riadení informatických a kybernetických rizík, riadenia IT služieb, riadenia kontinuity a ochrany súkromia.

Kontakt

Ing. David Dvořák